- Raad&Daad -

voor Nederlandstaligen die ondersteuning zoeken bij praktische problemen in Frankrijk

Welkom in Frankrijk, maar dan………..

  • Hoe zijn de omgangsvormen in mijn regio?
  • Waar moet ik zijn als ik mij als zelfstandige wil vestigen?
  • Waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis?
  • Wie kan voor mij een brief schrijven?
  • Wie helpt mij het telefoongesprek te voeren?
  • Wie gaat er mee voor dat gesprek op het stadhuis?
  • Wie luistert er naar mij als ik mijn probleem wil bespreken?

Zo maar een aantal praktische vragen, waar u tegenaan kunt lopen bij uw emigratie naar het mooie maar soms gecompliceerde Frankrijk.

Op het forum van Wonen en Leven in Frankrijk is medio oktober 2013 uit de deelnemers een initiatief voortgekomen om Nederlandstalige nieuwkomers in Frankrijk een helpende hand te bieden.

Dit team heeft als doel; praktische adviezen en hulp verschaffen aan nieuwkomers in Frankrijk door middel van persoonlijk contact in de eigen taal via e-mail en/of telefoon.

Theoretische kennis van regelgeving en voorschriften kunnen nieuwelingen meestal zélf goed vergaren via internet en diverse fora, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Een andere taal, andere omgangsvormen en andere cultuur maken soms dat ze zich voor hun gevoel in een soort labyrint bevinden. Het is dan moedgevend om eens in het Nederlands te kunnen spreken met iemand die de startproblemen al achter de rug heeft. Iemand die even de weg kan wijzen, een telefoontje pleegt en die je zonodig ook een enkele keer wil begeleiden naar de één of andere instantie.

Zo is het vrijwilligersteam Raad&Daad ontstaan. Het enthousisasme bleek groot en inmiddels staat er een flink aantal vrijwilligers van Raad&Daad, verspreid over Frankrijk, klaar om u te helpen.